Stentoftens grundejerforening

Bestyrelsen


Se referater fra bestyrelsesmøder herBestyrelsen er efter generalforsamlingen 2024 konstitueret med følgende poster:

Andreas Popp, nr. 19 (formand)
Helene Neuberg Thomsen, nr. 62 (kasserer)
Christian Rytter, nr. 32
Mette Svanberg, nr. 66
Svend Bråten, nr. 9
Lars Flyvbjerg, nr. 76 (suppleant)
Anna Udbye, nr. 47 (suppleant)